Company Presentation with DNB Markets

DNB Markets


DNB Markets er Norges ledende verdipapirforetak og er en integrert del av DNB-konsernet. Vi tilbyr investeringsbanktjenester (risikostyrings-, investerings- og finansieringsprodukter/- tjenester i kapitalmarkedene) og verdipapiradministrative tjenester til alle kundesegmenter i DNB.

Vi er 700 ansatte som jobber med å dekke våre kunders finansielle behov innenfor verdipapirforetakets ansvarsområde. Markets er også samarbeidspartner for internasjonale kunder som etterspør nordiske kapitalmarkedstjenester og norske valutaprodukter.

Vi presenterer DNB Markets på Handelshøyskolen BI 21. Mars 2019 og søker kandidater til stillinger for 2019/2020.

Rom: B2-060

info_outlineEvent type

Company presentation

languageLanguage

Norwegian

placeLocation

At Company

access_timeWhen

Today 17:00

local_offerRegistration information

External registration: https://karriere.bi.no/event/37dce31c86a04d339e1296f1d785e529

location_cityCompany

DNB Markets

Industries: Banking/Finance

location_cityGo to company page

placeMap