EY


location_cityIndustries

Audit and Advisory, Consulting

local_offerPositions offered

Internship, Full time, Trainee

EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 230 000 ansatte i 152 land bidrar vi gjennom våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst. Hver dag sørger vi for at privat og offentlig virksomhet og arbeidsliv fungerer bedre - for våre ansatte, våre kunder og samfunnet vi opererer i.

I EY ønsker vi å tilby en arena der utvikling er personlig for hver enkelt medarbeider. Vi vet at våre ledere og ansattes kompetanse er selskapets viktigste ressurs, og vi tilbyr derfor omfattende opplæring og karriereutvikling.


placeLocation

Dronning Eufemias gate 6, 0051 Oslo