DNB Markets


location_cityIndustries

Banking/Finance


eventUpcoming Events

DNB Markets

Company presentation Today 17:00
DNB Markets er Norges ledende verdipapirforetak og er en integrert del av DNB-konsernet. Vi tilbyr investeringsbanktjenester (risikostyrings-, investerings- og finansieringsprodukter/- tjenester i kapitalmarkedene) og verdipapiradministrative tjenester til alle kundesegmenter i DNB. Vi er 700 ansatte som jobber med å dekke våre kunders finansielle behov innenfor verdipapirforetakets ansvarsområde. Markets er også samarbeidspartner for internasjonale kunder som etterspør nordiske kapitalmarkedstjenester og norske valutaprodukter. Vi presenterer DNB Markets på Handelshøyskolen BI 21. Mars 2019 og søker kandidater til stillinger for 2019/2020. Rom: B2-060